CZAS EGZAMINÓW

W dniach 16, 17, 18 czerwca ósmoklasiści zmagali się z egzaminem kończącym  szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy Read More …

WAŻNA INFORMACJA!

W dniach 16, 17, 18 czerwca(wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z tym dni te są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!

5b0e6ba41b3e6_p

Międzynarodowy Dzień Dziecka  – dzień ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych  i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach.  Polsce obchodzony jest 1 czerwca. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka) Co Read More …