WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!

5b0e6ba41b3e6_p

Międzynarodowy Dzień Dziecka  – dzień ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych  i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach.  Polsce obchodzony jest 1 czerwca. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Dziecka) Co Read More …

INFORMACJA

Publikacja sprawozdań finansowych za 2019 rok Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów Read More …