KONKURS RECYTATORSKI W KAZIMIERZY WIELKIEJ

We wtorek, 5 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 w Kazimierskim Ośrodku Kultury odbył się konkurs recytatorski w ramach XIV-tej edycji „Przeglądu Twórczości Jacka Kaczmarskiego”, organizowanego w 36. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Konkurs miał na celu:

  • przybliżenie dorobku i osoby wybitnego poety
  • popularyzację kultury żywego słowa
  • inspirowanie twórczości artystycznej młodzieży

W konkursie udział wzięło 24 uczniów klas siódmych ze szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kazimierskiego. Uczestnicy zobowiązani  byli do przygotowania dwóch utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego lub jeden jego autorstwa oraz drugi, tematycznie związany z okresem stanu wojennego w Polsce – dowolnego autora.

Poziom był bardzo wyrównany. Młodzież wykazała się doskonałymi  umiejętnościami recytatorskimi,  dlatego wybór zwycięzców okazał się nie lada wyzwaniem. Naszą szkołę a zarazem gminę Opatowiec reprezentowały dwie uczennice klasy VII –Maja Kowalska i Julia Paluch, które otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Opiekunką dziewcząt była polonistka-p. Maria Pawłowska.