ŚMIECI TO NIE PROBLEM

dofinansowanie-do-wymiany-piecow-program-zorza-wfosigw-wfos

12 marca 2019 roku odwiedziły nas panie Dominika Wieczorek i Małgorzata Osińska – Maruszewska z  Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie. Panie przyjechały, aby ogłosić wyniki konkursu plastycznego pod nazwą: „Śmieci to nie problem”. Rozstrzygnięcie odbyło się w wyjątkowej, bo świątecznej scenerii – dekoracja z okazji Święta Kobiet, które obchodziliśmy dzień później. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I – III, a jego przedmiotem było wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej zasady postępowania z odpadami problemowymi spotykanymi pospolicie w gospodarstwach domowych (np. odpady remontowe, elektrośmieci, żarówki, baterie itp.). Prace miały przedstawiać  propozycje, pomysły działań proekologicznych związanych z tematyką odpadów problemowych,  realizowanych bądź możliwych do zrealizowania na  terenie zamieszkanej przez uczestnika konkursu okolicy.

Temat nie był łatwy, ale dzieci chętnie zabrały się do pracy i ostateczny efekt był następujący:

I miejsce – Zuzanna Szafranek

II miejsce – Daniel Kozera

III miejsce – Bartosz Bątkowski

Uczniowie ci otrzymali dyplomy oraz zestawy malarskie.

Emilia Sowińska, Adam Mystek, Krzysztof Mystek – otrzymali dyplomy za estetykę wykonania prac oraz zestawy malarskie.

Barbara Grudzień, Eliza Fetela oraz Oskar Bogal – otrzymali dyplomy za udział oraz upominki ekologiczne.

Dyplomy i nagrody wręczał uczniom Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec, pan Sławomir Kowalczyk, który pogratulował uczestnikom ciekawych pomysłów i zaangażowania w wykonanie prac. Podkreślił również jak ważne jest, aby już od najmłodszych lat uczyć się prawidłowo segregować śmieci i dbać o czyste środowisko.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy kolejnych ciekawych pomysłów.