SUKCES W TURNIEJU POŻARNICZYM

Dnia 4 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Opatowcu odbyły się eliminacje gminne XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej – Młodzież Zapobiega Pożarom.

Zadaniem uczniów było rozwiązywanie zadań dotyczących przyczyn i skutków powstawania pożarów oraz znajomości zagadnień takich jak wyposażenie techniczne jednostek ochrony przeciwpożarowej, normy prawne i zasady działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej jak wreszcie historię tej ochrony w naszym kraju.

Uczniowie podzielenie byli na dwie grupy wiekowe: szkołę podstawową i gimnazjum + VII i VIII klasy szkoły podstawowej. Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej.

Turniej otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, w obecności Dyrektor Szkoły Podstawowej w Opatowcu dyr. Elżbiety Szczęsnej-Kusak. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie mł. bryg Andrzej Krupa, Stanisław Kurek, dyr. Szkoły Podstawowej w Krzczonowie Tomasz Paluch oraz Mirosław Gajda nauczyciel Szkoły Podstawowej w Opatowcu.

Nasi uczniowie „zgarnęli” niemal wszystko. W kategorii szkół podstawowych:

I miejsceJulia Kopeć

II miejsce – Iwona Minior

III miejsce – Magdalena Warszawa

W kategorii szkół gimnazjalnych + VII i VIII klasy szkoły podstawowej:

I miejsceJulia Paluch

III miejsce – Weronika Minior

Zwycięzcy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

dyplom weronika 2019

dyplom magda 2019

dyplom julka paluch 2019

dyplom julka kopeć 2019

dyplom iwona 2019