OGŁOSZENIE W SPRAWIE NABORU

OGŁOSZENIE W SPRAWIE

NABORU DO PRZEDSZKOLA, KLASY „0” ORAZ KLASY I

NA ROK 2019/2020

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pszczoły „Wojnara”  w Krzczonowie

 na podstawie:

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 18 lutego 2019 r.   w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Opatowiec na rok szkolny 2019/2020

ogłasza nabór dzieci do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego i przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Wniosek można pobrać w szkole lub na stronie internetowej szkoły (linki do wniosków poniżej).

Wypełnione wnioski składamy do dnia 29.03.2019 r. do godziny 15:00 u Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzczonowie lub nauczycieli wychowania przedszkolnego.

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-PRZEDSZKOLA 2019

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-KLASY-0 2019

WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-KLASY-I 2019