WITAJ WIOSNO 2019!

IMG_9724

POWITANIE WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE

W czwartek 21 marca powitaliśmy Wiosnę uśmiechem, ekologią oraz zdrowym posiłkiem. Pierwszy Dzień Wiosny zawsze jest doskonałą okazją do nauki przez zabawę dającą dzieciom dużo radości.

Wychodząc naprzeciw działaniom promocyjnym Agencji Rynku Rolnego, dotyczącym promocji zdrowego odżywiania w szkole, uczniowie poszczególnych klas pod okiem wychowawców przygotowali różnego rodzaju posiłki bogate w witaminy i pełnowartościowe. Celem tego przedsięwzięcia była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety? Można! Pierwszy  dzień  wiosny jest ku temu doskonałą okazją. Ósmoklasiści  wzięli udział w akcji Trash Challenge – znaleźli zaśmiecone miejsce i posprzątali je. Naśladujmy ich!

Przed wyjściem wiosennego korowodu nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnych eliminacji   IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, którego  celem było promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie zxwolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Zwyciężyły prace Barbary Grudzień z kl. II oraz Weroniki Minior z kl. VII .

Spacer – jak co roku powitaliśmy Wiosnę uroczyście. Barwny korowód od przedszkolaka do ósmoklasisty wyruszył sprzed szkoły nad pobliski staw. Mimo chłodu rozbrzmiewał wokół śpiew i gwar, nie sposób by Wiosna tego nie zauważyła! Przedszkolaki wraz z Opiekunkami- jako barwne motylki, ci nieco starsi -w przebraniu zielonych  żabek, jeszcze inni- z tęczowymi kwiatkami w ręku.Kilka klas przygotowało kukły słomiane. Ubrane w piękne, kolorowe sukienki,  ozdobione kwiatami Marzanny, ze względów ekologicznych nie zostały wrzucone do stawu,  lecz spalone  nad brzegiem wody . Mamy nadzieję, że wiosna posłuchała dzieci  i zostanie z nami na dobre.

Ten wyjątkowy dzień w szkole upłynął w bardzo miłej i serdecznej atmosferze. Organizatorem był Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Krzczonowie, który wykazał się dużymi umiejętnościami organizatorskimi oraz nie lada kreatywnością, przygotowując całe wydarzenie aby „zalegalizować wagary” poprzez organizację imprez szkolnych.

Maria Pawłowska