# SZKOŁA PAMIĘTA

IMG_1294

Akcja "Szkoła pamięta"

„Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium ”

Józef Piłsudski

Powyższe słowa Marszałka przytaczamy bardzo często, ale szczególnie mocno brzmią wtedy, kiedy uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych czy odwiedzamy mogiły poległych w obronie Ojczyzny. W naszej szkole wychowanie patriotyczne jest istotnym elementem programu wychowawczego. Dbamy o to, aby młode pokolenie Polaków już od najmłodszych lat nasiąkało szacunkiem i miłością do Ojczyzny, a pamięć o tych, którzy polegli w walce o jej wolność i niepodległość ciągle była żywa.

Dlatego każdego roku uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych upamiętniających ważne wydarzenia w historii Polski, ale też naszej małej ojczyzny. Co roku porządkujemy grób patrona szkoły Jana Pszczoły „Wojnara” oraz żołnierzy poległych w czasie I i II wojny światowej, a przed Świętem Zmarłych zapalamy znicze pamięci. Jest to już nasza szkolna tradycja i rzecz zupełnie naturalna do której nie potrzebujemy żadnej zachęty, ale w tym roku bardzo chętnie przyłączyliśmy się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której kulminacja przypadła na dzień dzisiejszy, ostatni piątek przed 1 listopada, czyli na 25 października 2019r. I my – uczniowie i nauczyciele – właśnie dziś odwiedziliśmy groby i pomniki poległych w imię wolnej i niepodległej Ojczyzny. W ramach zaś akcji przygotowaliśmy gazetki upamiętniające wydarzenia i miejsca ważne dla naszej społeczności, na lekcjach z wychowawcami zgłębialiśmy ich historię, uczestniczyliśmy w obchodach  75. Rocznicy Upamiętnienia Poległych Lotników SAAF-RAF w Kocinie.  Obecny był poczet sztandarowy, uczniowie klas V- VII przygotowali okolicznościowy program artystyczny, a harcerze złożyli wiązankę i zapalili znicze.

Warto podkreślić, że wszystkie te działania podejmujemy z wielkim zaangażowanie uczniów, którzy doskonale rozumieją czym było poświęcenie dla Ojczyzny i udział w uroczystościach upamiętniających ważne dla Polski wydarzenia i postacie jest dla nich honorem i zaszczytem.