WAŻNE!!! WYTYCZNE DLA UCZNIÓW NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOLE

W związku z bardzo trudną sytuacją w naszym kraju wywołaną szybko rozprzestrzeniającym się groźnym koronawirusem zajęcia w szkole zostały zawieszone na dwa tygodnie. Nie jest to jednak dla nas powód do radości. Zachowując się rozsądnie będziemy przestrzegać zaleceń sanitarnych i unikać wychodzenia z domu. Zgodnie z prośbą ministra zdrowia i ministra edukacji nie będziemy traktować zawieszenia zajęć jako dodatkowych ferii czy czasu wolnego, który można spędzać beztrosko. Będziemy w tych dniach pracować w domach. Poniżej znajduje się przygotowany przez nauczycieli wykaz zadań, poleceń, ćwiczeń z poszczególnych przedmiotów, które uczniowie powinni wykonać w domu. Dzięki temu nie będzie to czas stracony. Ze zwiększoną mocą powinna teraz zadziałać pomoc koleżeńska, ale uczniowie oczywiście mogą też liczyć na nasze wsparcie. Rzecz jasna wszelkie konsultacje odbywać się będą tylko i wyłącznie za pomocą technologii informacyjnych. Zwracamy się też z prośbą do rodziców aby mobilizowali swoje dzieci do nauki i starali się im w miarę możliwości pomagać.

Wierzymy, że przy dobrej współpracy uda się zrealizować wszystkie cele edukacyjne zaplanowane na najbliższe kilkanaście dni.

POWODZENIA NAM WSZYSTKIM!

 

  JĘZYK POLSKI

KLASA IV   

Czytamy lekturę „Spotkanie nad morzem” J. Korczakowskiej

Zeszyt ćwiczeń od str. 125 do str. 128 (włącznie)

KLASA V     

Wiersz „Powrót taty” – podręcznik str. 124

Czytamy lekturę „Katarynka”

Zeszyt ćwiczeń od str. 109 do str. 119 (włącznie)

KLASA VI   

Czytamy lekturę „Kłamczucha” M. Musierowicz UWAGA! TEKST LEKTURY DO POBRANIA ZE STRONY www.docer.pl

Po wejściu na stronę , w pasku szukaj dokumentów, trzeba wpisać tytuł i autora książki i zatwierdzić enterem. Potem dowolny plik (najlepiej pdf) i kliknąć polecenie pobierz plik.  Trzeba też potwierdzić swoją osobowość klikając w kwadracik nie jestem robotem. W razie trudności pomocą telefoniczną służy pani Pawłowska albo pani Tułak.

Uczymy się fragmentu „Książka nad książkami”:

 • 242 – ocena dostateczna (3)
 • 242 + 12 linijek – ocena dobra (4)
 • 242 + 18 linijek – ocena bardzo dobra (5)
 • Całość – ocena celująca (6)

KLASA VII  

Zeszyt ćwiczeń – rozdziały: „Rozprawka”, Prezentacja”, „Wypowiedź argumentacyjna”

KLASA VIII 

Wiersz „Z głową na karabinie” – str. 233

Opanować środki stylistyczne rozdane w poniedziałek na kserówkach

Przypomnieć fragment lektury „Ziele na kraterze” – podręcznik str. 12

Zeszyt ćwiczeń – rozdziały: Przemówienie”, „Scenariusz filmowy”

 

JĘZYK ANGIELSKI

KLASA  I

Zeszyt ćwiczeń str.  54, pokolorować obrazki w słowniczku obrazkowym.

 

KLASA  II 

Zapoznać się ze słówkami na stronach: 46,48 i 50 w podręczniku.

Zeszyt ćwiczeń –str. 59 w słowniczku obrazkowym połączyć zdjęcia z podpisami, przykleić naklejki.

 

KLASA  III 

Zapoznać się ze słówkami na stronach: 44,46 i 48 w podręczniku.

Zeszyt ćwiczeń: str. 61, uzupełnić słowniczek.

 

KLASA  IV 

Zapoznać się ze słówkami  ze str. 61, 63 i 66 z podręcznika.

Zeszyt ćwiczeń zad 4, str. 58, zad 2 str. 60, zad 1 i 2 str. 64.

 

KLASA  V 

Zeszyt ćwiczeń zad 2,3 str. 52,  zad 4,7,8 str. 53, zapoznać się ze słówkami ze strony 66 w podręczniku.

Zeszyt ćwiczeń zad 3 str. 58, zad 2 str. 60

KLASA  VI

Zapoznać się ze słownictwem ze str. 72 z podręcznika.

Zeszyt  ćwiczeń zad 1- str. 46, zad 8,9 –str. 47, zad 1 –str. 50

 

KLASA VII

Zad A, B str. 67, zad C str. 70, zad D, E str. 71, Repetytorium – zadania str. 47, 49.

 

KLASA  VIII

Ćwiczenia na ksero, najlepiej wg kolejności stron

 

JĘZYK ROSYJSKI

KLASA VII

 1. 3 str. 40

Przepisać do zeszytu zdania z ćwiczenia, następnie przetłumaczyć je na język polski.

 1. 4 str. 45

Przepisać do zeszytu wyrażenia z tabeli oraz przetłumaczyć je na język polski.

 1. W zeszycie wykonać zad. 2 i 3 ze str. 47 (podręcznik).
 2. 3 str. 48

Przepisać słownictwo do zeszytu, przetłumaczyć na język polski.

 1. Nauczyć się czytać tekstu – maila z zad. 1 na str. 42 z podręcznika.

 

HISTORIA

KLASA IV

Temat: Tadeusz Kościuszko na czele powstania.

Przeczytać temat, zapisać do zeszytu daty:

3 maja 1791 r. – uchwalenie Konstytucji 3 Maja

1794 – powstanie kościuszkowskie

1795 – Rosja, Austria i Prusy dokonują trzeciego rozbioru Polski, która znika z mapy Europy na 123 lata

Wykonać ćwiczenia: 2,3,4,7,8 z zeszytu ćwiczeń ze strony 55 – 57

 

KLASA V     

Temat: Społeczeństwo średniowiecza – powtórzenie.

Wykonać ćwiczenia  podsumowujące dział  z zeszytu ćwiczeń ze strony 86 – 87.

Przepisać do zeszytu i przygotować się do sprawdzianu według następujących zagadnień:

 1. Czym była drabina feudalna.
 2. Na czym polegała zależność wasala od seniora.
 3. Wymienić i opisać stany społeczeństwa średniowiecza.
 4. Jaką drogę musiał przejść młodzieniec aby zostać rycerzem.
 5. Cechy idealnego rycerza. Które z nich są ważne również w dzisiejszych czasach – uzasadnić.
 6. Jak powstawały średniowieczne miasta.
 7. Życie na wsi w średniowieczu.
 8. Życie codzienne mieszczanina.
 9. Rola duchowieństwa w średniowieczu.
 10. Pierwsze zakony średniowieczne, zajęcia zakonników.
 11. Najważniejsze zadania sztuki w średniowieczu.
 12. Cechy charakterystyczne stylu romańskiego i gotyckiego.

 

Temat: Polska pierwszych Piastów.

Przepisać do zeszytu punkt 2 i 3 ze strony 164 (podręcznik).

Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – 3,4,5, str. 88 – 89

 

KLASA VI

Temat: Od absolutyzmu do republiki – sprawdzian wiadomości.

 

PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWDZIANU WEDŁUG PODANYCH ZAGADNIEŃ .

 

Temat: Rzeczpospolita pod rządami Wettinów.

Przepisać do zeszytu punkty: 1,3,4 z podręcznika ze  strony 157 – TO JUŻ WIEM

Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – 2, 3, 4, 6, str. 78 – 80. Dla chętnych ćwiczenie 7.

 

Temat: Pierwszy rozbiór Polski.

Przepisać do zeszytu:

Pierwsze zdanie z punktu 1 oraz punkty 2, 3, 4 i 5 z podręcznika ze strony 162 – TO JUŻ WIEM

Wykonać ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń – 2, 4  str. 81-82.

 

KLASA VII  

 Temat: Na frontach I wojny światowej.

Przeczytać ze zrozumieniem temat w podręczniku i wykonać pisemnie do zeszytu ćwiczenie 1, 2 i 3 ze strony 167.

 

Temat: I wojna światowa na ziemiach polskich.

Przeczytać ze zrozumieniem temat w podręczniku i wykonać pisemnie do zeszytu ćwiczenie 2 i 3 ze strony 174.

 

MATEMATYKA

KLASA IV

Temat: Figury geometryczne część 1 – powtórzenie.

Proszę wykonać pozostałe zadania ze strony 60 – 61 (kilka zrobiliśmy w szkole).

Na sprawdzianie będą zadania sprawdzające następujące umiejętności:

 1. Rysowanie odcinków o różnych długościach.
 2. Rysowanie kół i okręgów o podanym promieniu lub średnicy.
 3. Rysowanie prostokątów i kwadratów.
 4. Wskazywanie w prostokątach i kwadratach odcinków prostopadłych i równoległych.
 5. Zamiana jednostek długości.
 6. Wyszukanie osi symetrii podanych figur.
 7. Obliczanie obwodu figur.
 8. Obliczanie długości boku prostokąta mając dany obwód i jeden bok.
 9. Obliczanie odległości rzeczywistej mając daną odległość na planie/mapie i skalę.

 

Temat: Ułamek jako część całości.

Przepisać do zeszytu Zapamiętaj ze strony 67 oraz z tej samej strony wyjaśnienie czym jest licznik i mianownik.

Wykonać z podręcznika zadania 1,2, 6 i 8 – strona 69 – 70 oraz ćwiczenie 2, 4, 6, 7, 8 i 9 z zeszytu ćwiczeń – strona103 – 105.

 

Temat: Porównywanie ułamków.

Przepisać do zeszytu zdania z niebieskich ramek na stronie 74 – 75.

Wykonać z podręcznika zadania 1,6, 6 i 7 – strona 75 – 76 oraz ćwiczenie 2, 4, 5 z zeszytu ćwiczeń – strona106 – 107.

Klasa V

Proszę rozwiązać zadania od 2 do 6 ze strony 37 oraz zadania od 7 do 10 ze strony 38 w podręczniku. W razie problemów proszę powrócić do informacji zawartych w podręczniku na stronie 35 i 36. W kolejnych dniach proszę rozwiązywać zadania powtórzeniowe ze strony 40 i 41 w podręczniku.

 

Klasa VII

Proszę rozwiązać zadania od 9 do 13 str. 248 i zadanie 15 str. 249 oraz zadania podsumowujące „Czy już umiem?” ze strony 249. W razie trudności proszę przeanalizować przykłady rozwiązanych zadań na stronach: 244, 245 i 246.

Proszę również rozwiązać zadania w zeszycie ćwiczeń na stronie 90 i 91.

 

Klasa VI

Poniedziałek – 16-03-2020

Powtórzyć definicje dotyczące okręgu, koła i odległości punktu od prostej i właściwe do nich rysunki.

Wtorek – 17-03-2020

Nauczyć się rodzajów podstawowych kątów ich właściwości oraz ich rysunków.

Powtórz mierzenie i rysowanie kątów: podręcznik strona 16; zadania – 1 i 4.

Środa – 18-03-2020

Rozwiązać zadania dotyczące kątów wierzchołkowych i przyległych – podręcznik strona 17 zadanie 8 oraz podręcznik strona 18 zadanie 9.

Obejrzyj film pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=dbtCnDKU5vg

Czwartek – 19-03-2020

Obejrzyj film pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=xxf-GQRYxuU

Rozwiąż zadania z podręcznika – strona 18 zadania: 10, 11 i 13.

Piątek – 20-03-2020

Spróbuj rozwiązać zadania „Czy już umiem”  ze strony 20

Poniedziałek – 23-03-2020

Przeczytaj podręcznik na stronie  22 i obejrzyj film pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8Ahf7uvD–c

Narysuj w zeszycie trójkąty: równoboczny, równoramienny, różnoboczny, ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny.

Wtorek – 24-03-2020

Obejrzyj film pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=yFzqYnPoS0k

Narysuj w zeszycie po trzy wysokości w każdym z wymienionych trójkątów:  równoboczny, równoramienny, różnoboczny, ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny.

Środa – 25-03-2020

Obejrzyj film pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=bKYDFqFG8dk oraz https://www.youtube.com/watch?v=fpp26ovWXXQ

Narysuj trzy odcinki o różnej długości i za pomocą cyrkla i linijki zbuduj trójkąt z tych odcinków. Powtórz czynność dwukrotnie.

 

Klasa VIII

W dniach 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25 marca 2020 –  zajęcia online na Messenger od godziny 11.00 do 11.45 i od 12.00 do 12.45

 

   PRZYRODA

KLASA IV

Przeczytać treść lekcji z podręcznika ,,Jak sobie radzić w niebezpiecznych sytuacjach”- str.124-129. Przypominam o wykonaniu pracy (tekst+ rysunek) przedstawiający właściwe zachowanie w sytuacjach niebezpiecznych. Na lekcji przydzielono temat powyższego zadania.

Zapoznać się z treścią tematu ,, Uzależnienia są groźne „-podręcznik str.130-134. Przeprowadzić wywiad z osobą palącą papierosy, zadając jej pytania o np. powód palenia, znajomość skutków palenia, przeliczenie kosztów finansowych palenia w ciągu jednego miesiąca (praca dla chętnych).

 

BIOLOGIA

KLASA V

Przygotować sobie powtórzenie z działu ,,Tkanki i organy roślinne”- czytając treść tematów z podręcznika str.93-109. Na koniec rozwiąż test ze str.112.Wykonaj go na osobnej kartce, oddasz nauczycielowi po powrocie do szkoły.

 

KLASA VI

Zapoznać się z treścią tematów:

,,Gady – kręgowce , które opanowały ląd” – podręcznik str.103-106,

,,Przegląd i znaczenie gadów”-  podręcznik str.107-111.

Każda osoba przygotuje pracę ( tekst +rysunek) na temat wybranego dowolnie przez siebie gada. Należy podać ciekawostki z życia wybranego zwierzęcia ( do 15 zdań). Pracę piszemy odręcznie, rysunki wykonujemy sami. Pracę oddajemy po powrocie do szkoły.

 

KLASA VII

Zapoznać się z treścią tematów:

,,Budowa i funkcjonowanie układu dokrewnego”- podręcznik str.165-169,

,,Zaburzenia funkcjonowania układu dokrewnego”–podręcznik str.170-172.

Każda osoba przygotuje pracę na temat :

Uzależnienia od kofeiny lub szkodliwości e-papierosów.  Treść ma zawierać do 20 zdań. Pracę oddajemy po powrocie do szkoły.

PRZYPOMINAM O SPRAWDZIANIE !!!!!!!

 

                                     FIZYKA

KLASA VII

Zapoznać się z treścią tematów:

,,Druga zasada dynamiki Newtona”- podręcznik str.169-173,

,,Swobodne spadanie ciał”- podręcznik str.174-177.

PRZYPOMINAM O KARTKÓWCE !!!!!!!

 

 

GEOGRAFIA

KLASA V

Temat: Przez lady i oceany świata.

Nauczyć się :

 • Co to jest siatka geograficzna i kartograficzna?
 • Wskazywać na mapie świata bieguny, równik, południk zerowy i południk 180*( , półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe.
 • Wymieniać nazwy kontynentów i oceanów raz wskazywać je na mapie świata.

Praca domowa pisemna:

 1. Przepisać do zeszytu: „To najważniejsze” str. 90 podręcznik.
 2. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.

 

Temat: Pierwsze podróże geograficzne.

Nauczyć się:

 • Wymieniać największych podróżników biorących udział w odkryciach geograficznych.
 • Opisywać na podstawie mapy szlaki wypraw Ferdynanda Magellana i Krzysztofa Kolumba.

Praca domowa pisemna:

 1. Przepisać do zeszytu: „To najważniejsze” str. 97 podręcznik.
 2. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.

 

 KLASA VI

Temat: Rolnictwo Danii i Węgier.

Nauczyć się :

 • Jakie są warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa w Europie.
 • Wymieniać cechy środowiska przyrodniczego Danii i Węgier wpływające na rozwój rolnictwa.
 • Jaka jest uprawa i hodowla zwierząt w Danii i na Węgrzech.

Praca domowa pisemna:

 1. Przepisać do zeszytu: „To najważniejsze” str. 103 podręcznik.
 2. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.

 

Temat: Przemysł i usługi we Francji.

 Nauczyć się:

 • Wymieniać działy przemysłu oraz przykłady wytwarzanych produktów. (tabelka str. 107 podręcznik).
 • Jakie czynniki wpłynęły na rozwój przemysłu we Francji.
 • Jakie jest znaczenie nowoczesnego przemysłu we Francji.

 

Praca domowa pisemna:

 1. Przepisać do zeszytu: „To najważniejsze” str. 111 podręcznik.
 2. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.

 

KLASA VII

Temat: Rodzaje usług. Transport i łączność.

Nauczyć się :

 • Czym są usługi i jaki jest ich podział?
 • Wyjaśnić znaczenie terminu: „komunikacja”.
 • Wymieniać i opisywać rodzaje transportu lądowego w Polsce oraz ich wpływ na jakość życia mieszkańców. ( tabelka str. 152 podręcznik).

Praca domowa pisemna:

 1. Przepisać tabelkę do zeszytu str. 152
 2. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.

 

Temat: Turystyka w Polsce.

Nauczyć się:

 • Wyjaśnić termin: „turystyka” oraz wymieniać rodzaje turystyki w Polsce.
 • Charakteryzować na przykładach walory turystyczne Polski.
 • Wymieniać obiekty z „Listy światowego dziedzictwa UNESCO”  w Polsce.

 

Praca domowa pisemna:

 1. Wypisz do zeszytu obiekty z Listy światowego dziedzictwa UNESCO” w Polsce. (strona 155 podręcznik)
 1. Ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń do tematu lekcji.

 

 CHEMIA

 Klasa VII

Temat: Ćwiczenia w uzgadnianiu reakcji chemicznych.

Zadanie 1.

Ustal wzory sumaryczne podanych związków chemicznych:

 1. a) tlenek chloru (VII)
 2. b) tlenek azotu (III)
 3. c) tlenek cyny (IV)
 4. d) tlenek ołowiu (II)

 

Zadanie 2.

Ustal wzory sumaryczne związków utworzonych przez następujące pierwiastki:

 1. a) miedź(II) i siarka(II)
 2. b) wapń(II) i chlor(I)
 3. c) żelazo(III) i siarka(II)
 4. d) mangan(VII) i tlen(II)

 

Zadanie 3.

Uzgodnij podane równania reakcji:

 1. a) FeO + C → Fe + CO2
 2. b) Cu2O + H2 → Cu + H2O
 3. c) NO2→ NO + O2
 4. d) H2+ N2→ NH3
 5. e) K2O + H3PO4→ K3PO4+ H2O
 6. f) Mg (OH)2+ HCl → MgCl2+ H2O
 7. g) CaO + CO2→ CaCO3
 8. h) NaOH + SO3→ Na2SO4+ H2O
 9. i) Al2O3+ HNO2→ Al(NO2)3 + H2O

Zadanie 4.

Zapisz równania reakcji i uzgodnij je:

 1. a) tlenek glinu + wodór → glin + woda
 2. b) glin + chlor → chlorek glinu
 3. c) tlenek azotu (II) → azot + tlen

 

Temat: Prawo zachowania masy.

Proszę przeczytać temat z podręcznika ze str. 148 i zanotować w zeszycie treść prawa zachowania masy.

Wykonać zadanie w zeszycie ćwiczeń: str. 78 zad. 40.

Na podstawie poniższego przykładu wykonaj zadanie:

Przykład:

Magnez o masie 24 g połączył się z 32 g siarki. Oblicz, ile gramów siarczku magnezu powstało.

Rozwiązanie:

magnez + siarka → siarczek magnezu

masa magnezu + masa siarki = masa siarczku magnezu

24 g + 32 g = x

x = 56 g

Odp. Powstało 56 g siarczku magnezu.

Zadanie:

Przereagowały ze sobą 2,4 g magnezu i 1,6 g tlenu. Oblicz, ile gramów tlenku magnezu powstało.
Temat: Uzupełnianie zeszytu ćwiczeń.

Proszę uzupełnić zeszyt ćwiczeń:

str. 64 zad. 1, 2, 3, 4

str. 66 zad. 5, 6, 7, 8

str. 67 zad. 9, 10

str. 68 zad. 12, 13, 14, 15, 16, 17

str. 71 zad. 21, 22, 23

str. 74 zad. 31, 32, 33, 34, 35, 36

Uwaga: część zadań była już robiona na bieżąco.

 

 RELIGIA

KLASA V
Nauczyć się imion 12 Apostołów z podręcznika str 88.
Uzupełnić zeszyt ćwiczeń od tematu 32-39.
Nauczyć się  XIV stacji drogi krzyżowej.

KLASA VI
Powtórzyć wiadomości z tematów 23-30 na zapowiedzianą wcześniej pracę kontrolną.
Uzupełnić zeszyt ćwiczeń od tematu 21-30.
Nauczyć się  XIV stacji drogi krzyżowej.

KLASA VII
Powtórzyć wiadomości z tematów 12-25 na zapowiedzianą wcześniej pracę kontrolną.
Nauczyć się  XIV stacji drogi krzyżowej (rozważanie jednej stacji oddać pisemnie)
Nauczyć się uczynków miłosierdzia ze str 93 (podręcznik do religii)

 KLASA I

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 • Literka „ zi, Zi” do zeszytu ( po trzy linijki) + Przepisać do zeszytu pod literką dwa pierwsze zdania z tekstu z podręcznika str.58.
 • W Kartach Pracy- ćwiczenia ze str. 54 – 55.
 • „ Woda źródłem życia” – przeczytać informacje o wodzie w podręczniku.
 • W Kartach Pracy – ćwiczenia ze str. 56-57.
 • Przepisać do ze zeszytu ćwiczenie 6 str.57. ( z zeszytu ćwiczeń).
 • Literka „ sz, Sz” do zeszytu ( po trzy linijki) + Przepisać do zeszytu pod literką dwa pierwsze zdania z tekstu z podręcznika str. 66.
 • W Kartach Pracy – ćwiczenia ze str. 60-61.
 • Przepisać do zeszytu ćwiczenie 5 ze str. 61.
 • CZYTAĆ TEKSTY Z POZNANYMI LITRKAMI!!!

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • Wykonać zadania do zeszytu z podręcznika, strona 25
 • W Kartach Pracy zadania ze strony 28.
 • Ćwiczyć dodawanie i odejmowanie w zakresie 20!!!
 • Ćwiczyć nazwy miesięcy
 • TABLICZKA MNOŻENIA DO 20!!!

 

 KLASA II

 • Czytanie lektury „Cukierku, ty łobuzie” Waldemara Cichonia.
 • Czytanie tekstów w podręczniku od strony 68 do strony 87 do wyboru.
 • Ćwiczeniówki do edukacji polonistycznej:
 • Strona 62 – ćwiczenie 2 i 3
 • Strona 63 – ćwiczenie 4, 5 i 6
 • Strona 64 – ćwiczenie 2 i 3
 • Strona 65 – ćwiczenie 4 i 6
 • Strona 66 – ćwiczenie 1, 2 i 3
 • Strona 67 – ćwiczenie 5 i 6
 • Strona 68 – ćwiczenie 1 i 3
 • Strona 69 – ćwiczenie 4 i 5
 • Strona 70 – ćwiczenie 2 i 3
 • Strona 71 – ćwiczenie 5 i 6
 • Strona 72 – ćwiczenie 1 i 2
 • Strona 73 – ćwiczenie 4
 • Strona 74 – ćwiczenie 1 i 2
 • Strona 75 – ćwiczenie 3
 • Strona 76 – ćwiczenie 1
 • Strona 77 – ćwiczenie 3 i 5
 • Strona 78– ćwiczenie 1
 • Strona 79 – ćwiczenie 2
 •   Rozwiązywanie zadań z podręcznika od strony 35 do strony 43 do wyboru.
 •   Ćwiczeniówki do matematyki od strony 29 do strony 37 wykonać po 2 wybrane zadania. Chętni uczniowie mogą więcej.
 •  Utrwalanie tabliczki mnożenia i dzielenia do 50.
 •  Ćwiczyć pokazywanie i odczytywanie godzin na zegarze.

 

KLASA III  

MATEMATYKA

Podręcznik: od str. 37- do str.43 (Powtórzenie jednostek długości, masy, objętości.)

Ćwiczenia: od str. 30- do str. 35

 

JĘZYK POLSKI

Podręcznik: str. 70-71

Ćwiczenia str. 64, ćw. 2  str. 65,  ćw.3 str. 65 ćw.4 (do zeszytu)

Podręcznik:str.72-73

Ćwiczenia: str.66 ćw.1,2,3

Str. 67 ćw.4,5,6( powtórzenie wiadomości o częściach mowy)

Ćwiczenia: str. 68 ćw. 1,2,3,4

Podręcznik: str.76-77

Ćwiczenia: str. 70,71,72 (ćwiczenia z programowania)

Podręcznik: str. 78-79    Ćwiczenia: str. 73 ćw. 1,2,4,5

Doskonalić technikę czytania:    Czytam sam  –  str. 101-107

 

RELIGIA

Str.86-87  (spowiedź)

 

TEMATY DLA UCZNIÓW NA CZAS KWARANTANNY, MARZEC 2020 – DO DRUKU PDF