WAŻNY KOMUNIKAT!

W najbliższą środę, czyli 4 maja 2022r. zajęcia w szkole są odwołane, w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi na dachu budynku.

Będzie to dzień wolny w ramach DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH.

Na podstawie:

  • art. 94 ustawy z dnia 4 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082);
  • rozp. MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1603 ze zm.).