DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2023

Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych.

 Konfuncjusz

Dzień Edukacji Narodowej, święto wszystkich pracowników oświaty, upamiętnia rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773). Początkowo za datę święta wszystkich nauczycieli uznano 20 listopada. Dopiero od kwietnia 1972 roku, dzień ten obchodzony jest 14 października. W tym roku mija 250 rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

W naszej szkole uroczysta akademia z okazji tego sympatycznego święta odbyła się 11 października. Rozpoczęto od części artystycznej, przygotowanej przez uczniów klas młodszych i samorząd szkolny, pod kierownictwem p. Marii Pawłowskiej. Piękne wiersze i piosenki wyrażały wdzięczność dla nauczycieli za trud nauki i wychowania. Uczennice klas starszych przygotowały też taniec. Miłym zaskoczeniem był występ młodego, utalentowanego akordeonisty – Franka Gila, ucznia III klasy, przygotowanego przez p. Wiesława Tomala. Wszystkie występy nagrodzono gromkimi brawami. Samorząd szkolny przygotował też dla każdego nauczyciela – eko niespodziankę – bukieciki kwiatów wykonanych z… gazet.

Następnie glos zabrała pani dyrektor Lucyna Tułak, która powitała przybyłych gości: Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec pana Sławomira Kowalczyka, księdza kanonika Tadeusza Śliwę,  emerytowanych nauczycieli i pracowników oraz nauczycieli, rodziców, uczniów i pracowników szkoły.

Pani dyrektor zauważyła że jest to święto wszystkich pracowników oświaty, ale także uczniów, chociaż nauczyciele każdego dnia wykazują szczególną dbałość o swoich wychowanków. Wyróżniajacym się nauczycielom  i pracownikom szkoły zostały następnie wręczone nagrody dyrektora., po czym pani dyrektor poprosiła o zabranie głosu pana burmistrza dziękując jednocześnie organowi prowadzącemu, za życzliwość, pomoc i opiekę nad szkołą.

Pan Burmistrz życzył nauczycielom satysfakcji z pracy, zdrowia i  niesłabnącego zapału  do działania, a uczniom, aby zdobywając wiedzę i odkrywając talenty i pasje, wzbogacali swoje życie. Na ręce pani dyrektor złożył piękny bukiet róż i wręczył nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

Ksiądz kanonik dołączył się do  życzeń dla nauczycieli, pracowników i  uczniów, przypominając jak ważne jest poczucie wdzięczności za otrzymane dobro.    

Na koniec pani Dyrektor złożyła nauczycielom życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości i wytrwałości, a uczniom chęci i zapału do nauki.

Ostatnim miłym akcentem uroczystości było wspólne spotkanie Gości, Nauczycieli i Rodziców przy poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców.

Izabela Bryła