MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019

Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych, użycie odpowiednich liter w poszczególnych wyrazach to dla wielu z nas poważny kłopot. Wydaje się jednak, że dla uczestników Konkursu Ortograficznego zawiłości rodzimej ortografii stanowią raczej ciekawe wyzwanie aniżeli poważny problem. Konkurs corocznie odbywa Read More …

FESTIWAL JĘZYKA ROSYJSKIEGO

I Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego- Puszkin 220! W marcu 2019 r. cztery uczennice klasy ósmej: Julia Paluch, Paulina Ciołek, Maja Kowalska i Amelia Jaglińska przystąpiły do       I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego – Puszkin 220!, którego organizatorami są: Fundacja Read More …

INFORMACJA

Publikacja sprawozdań finansowych za 2018 rok Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów Read More …

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

IMG_0034

Pierwszy egzamin ósmoklasisty już za nami. Odbywał się w dniach 15, 16 i 17 kwietnia. Obejmował on wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Został przeprowadzany w formie pisemnej. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, Read More …

WITAJ WIOSNO 2019!

IMG_9724

POWITANIE WIOSNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRZCZONOWIE W czwartek 21 marca powitaliśmy Wiosnę uśmiechem, ekologią oraz zdrowym posiłkiem. Pierwszy Dzień Wiosny zawsze jest doskonałą okazją do nauki przez zabawę dającą dzieciom dużo radości. Wychodząc naprzeciw działaniom promocyjnym Agencji Rynku Rolnego, Read More …