Biblioteka

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Krzczonowie służy uczniom klas I – VI, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz rodzicom. Zbiory biblioteczne obejmują książki z kanonu lektur szkolnych, literatury pięknej oraz czasopism.

Od roku 2004 prenumerowane jest czasopismo VICTOR JUNIOR. Pismo to porusza tematy bliskie młodzieży szkolnej oraz w przystępny sposób przybliża najważniejsze treści z poszczególnych przedmiotów szkolnych, a także pozwala ćwiczyć pisanie sprawdzianu szóstoklasisty na przykładowych arkuszach zawartych w każdym wydaniu JUNIORA.

Równolegle z wypożyczalnią książek funkcjonuje czytelnia, gdzie  przebywają uczniowie podczas zajęć wolnych, w trakcie przerw, a także po skończonych lekcjach korzystając z czasopism oraz literatury popularnonaukowej.

Dla osiągnięcia wyższych wyników w czytelnictwie organizowane są konkursy: ortograficzne, recytatorskie, plastyczne oraz konkurs na ?Najładniejszy zeszyt lektur”.

Biblioteka liczy 3095 woluminów, które są zewidencjonowane, opracowane i włączone do zbiorów.