Dyżury wychowawców

HARMONOGRAM KONTAKTÓW WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

I NAUCZYCIELI Z RODZICAMI UCZNIÓW

KLASA

WYCHOWAWCA/NAUCZYCIEL

DZIEŃ

GODZINA

0

mgr Wanda Migasińska

piątek

8.50 – 9.30

I

mgr Małgorzata Woźniak 

piątek

10.30 – 11.25

II

mgr Kazimiera Widłak 

poniedziałek

9.30 – 10.20

III

mgr Teresa Plucińska

środa

9.30 ? 10.20

IV

mgr Maria Pawłowska

poniedziałek

9.30 – 10.20

V

 mgr Izabela Bryła 

czwartek

9.30 – 10.20

VI

mgr Lucyna Tułak

piątek

9.40 – 10.20

 –

mgr Beata Tkacz

czwartek

11.40 ?12.15

mgr Anna Pudłowska

poniedziałek

12.30 – 13.15