Nauczyciele

DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Paluch


WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

mgr Justyna Krupa

mgr Magdalena Trojan

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

mgr Teresa Plucińska

mgr Małgorzata Woźniak

mgr Kazimiera Widłak

JĘZYK POLSKI

mgr Maria Pawłowska

JĘZYK ANGIELSKI

mgr inż. Izabela Bryła

JĘZYK ROSYJSKI

mgr Anna Kaczmarczyk

MATEMATYKA

mgr inż. Tomasz Paluch

mgr Lucyna Tułak

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

mgr Lucyna Tułak

mgr Anna Kaczmarczyk

PRZYRODA

mgr inż. Beata Tkacz

BIOLOGIA

mgr inż. Beata Tkacz

FIZYKA

mgr inż. Beata Tkacz

GEOGRAFIA

mgr Alicja Witkoś – Kłos

CHEMIA

mgr Katarzyna Sojka

MUZYKA

mgr Wiesław Tomal

INFORMATYKA

mgr inż. Tomasz Paluch

mgr Lucyna Tułak

TECHNIKA

mgr inż. Tomasz Paluch

PLASTYKA

mgr Lucyna Tułak

mgr inż. Izabela Bryła

WYCHOWANIE FIZYCZNE

mgr inż. Beata Tkacz

mgr Małgorzata Woźniak

RELIGIA

mgr Anna Pudłowska

mgr Krzysztof Błach

BIBLIOTEKA

mgr Małgorzata Woźniak

 

Kwalifikacje podstawowe i dodatkowe nauczycieli

uprawniające do nauczania

Dyrektor Tomasz Paluch

 • mgr inż. rolnictwa z przygotowaniem pedagogicznym – Akademia Rolnicza   w Krakowie,
 • studia podyplomowe z matematyki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • studia podyplomowe z informatyki Akademia Ekonomiczna  w Katowicach,
 • kurs kwalifikacyjny – zarządzanie oświatą,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki

Wanda Migasińska

 • mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną – Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Teresa Plucińska

 • mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kazimiera Widłak

 • mgr nauczania początkowego – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego  w Kielcach
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki

Maria Pawłowska

 • mgr filologii polskiej – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • kurs kwalifikacyjny – wychowanie do życia w rodzinie

Lucyna Tułak

 • mgr historii – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie,
 • studia podyplomowe z informatyki – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
 • studia podyplomowe z matematyki – Akademia Pedagogiczna im. KEN  w Krakowie

Beata Tkacz

 • mgr inż. ogrodnictwa z przygotowaniem pedagogicznym- Akademia Rolnicza w Krakowie,
 • studia podyplomowe z fizyki i informatyki – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • studia podyplomowe z bilogii – Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie,
 • studia podyplomowe z przyrody- Akademia Pedagogiczna im. KEN  w Krakowie,
 • studia podyplomowe z wychowania fizycznego i zdrowotnego – Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i Turystyką w Kielcach

Małgorzata Woźniak

 • mgr kształcenia zintegrowanego – Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach,
 • studia podyplomowe z wychowania fizycznego i zdrowotnego – Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach,
 • studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki

Anna Pudłowska

 • mgr teologii – Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie