MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019

Polska ortografia nie należy do najłatwiejszych, użycie odpowiednich liter w poszczególnych wyrazach to dla wielu z nas poważny kłopot. Wydaje się jednak, że dla uczestników Konkursu Ortograficznego zawiłości rodzimej ortografii stanowią raczej ciekawe wyzwanie aniżeli poważny problem. Konkurs corocznie odbywa Read More …

FESTIWAL JĘZYKA ROSYJSKIEGO

I Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego- Puszkin 220! W marcu 2019 r. cztery uczennice klasy ósmej: Julia Paluch, Paulina Ciołek, Maja Kowalska i Amelia Jaglińska przystąpiły do       I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego – Puszkin 220!, którego organizatorami są: Fundacja Read More …

INFORMACJA

Publikacja sprawozdań finansowych za 2018 rok Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów Read More …