CZAS EGZAMINÓW

W dniach 16, 17, 18 czerwca ósmoklasiści zmagali się z egzaminem kończącym  szkołę podstawową. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy Read More …

WAŻNA INFORMACJA!

W dniach 16, 17, 18 czerwca(wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z tym dni te są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII.