WAŻNE INFORMACJE DO RODZICÓW

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela. RODZICE Należy zachęcać dzieci do Read More …

PLAN LEKCJI

PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MARCA 2020 ROKU (OD ŚRODY) WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI Każda lekcja trwa 45 minut, a między lekcjami są 15 minutowe przerwy. Uczniowie klasy VIII do 10 kwietnia skupiają się na przedmiotach egzaminacyjnych. Treści programowe z Read More …