Samorząd szkolny

 SAMORZĄD SZKOLNY 2017/2018

Przewodniczący – Nikodem Kociński

Zastępca przewodniczącego – Cyprian Sendor

Sekretarz – Kinga Leśniewska

Skarbnik – Jakub Mącznik

 SEKCJE

 SPORTOWA

    Kacper Jagliński, Sebastian Leśniak, Igor Witkowski

INFORMACYJNA

Julia Paluch,  Patrycja Łudzik,  Weronika Minior

DEKORACYJNA

Magdalena Jach,  Julia Kopeć, Natalia Selwit

ORGANIZACYJNO -PORZĄDKOWA

Magdalena Warszawa,  Nikola Parada