Samorząd szkolny

 SAMORZĄD SZKOLNY 2019/2020

Przewodnicząca – Sandra Parada

Zastępca przewodniczącej – Nikodem Kociński

Sekretarz – Magdalena Warszawa

Skarbnik – Jakub Grzywna

SEKCJE

INFORMACYJNA

Julia Kopeć,  Szymon Wilk

DEKORACYJNA

Nikola Kukulska,  Nikola Parada, Natalia Selwit

 SPORTOWA

   Patryk Krawiec, Nikola Marzec

Opiekun – Maria Pawłowska