Uroczystości szkolne

Wykaz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/2017

UROCZYSTOŚĆ

ODPOWIEDZIALNY

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd Szkolny – M. Pawłowska

Święto pieczonego ziemniaka

Przedszkole, wychowawcy klas 0 – IV

Ślubowanie klasy pierwszej

T. Plucińska

Odzyskanie niepodległości

L. Tułak, I. Bryła

Dzień patrona szkoły Jana Pszczoły „Wojnara”

L.Tułak, M. Pawłowska, I. Bryła

Ślubowanie przedszkolaków

J. Krupa

Andrzejki dla klas 0 – VI

Samorząd Szkolny – M. Pawłowska

Mikołaj

T. Plucińska, B.Tkacz, W. Migasińska

Jasełka

A. Pudłowska, I. Bryła

Choinka

Rada Rodziców, Dyrektor, wychowawcy klas 0 – VII

Dzień Kobiet

Wychowawcy klas 0 – VII koordynator M. Pawłowska

Powitanie Wiosny

Wychowawcy Przedszkola oraz klas          0 – III, koordynator M. Woźniak

Wielkanoc

A. Pudłowska

Dni kultury, Oświaty i Prasy

M. Woźniak

Dzień Ziemi

B. Tkacz

1 i 3 Maja

L. Tułak, I. Bryła

Dzień Matki

Wychowawcy przedszkola oraz klas       0 – VII, koordynator K. Widłak

Dzień Dziecka, Dzień Sportu

Wychowawcy klas 0 – VII, Dyrektor

Zakończenie roku szkolnego

W. Migasińska