Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Dziś, 1 września 2022 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Rano odbyła się msza święta w kościele parafialnym w Sokolinie, a o godzinie 11.00 spotkaliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej w szkole. Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przybyli goście – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk oraz proboszcz parafii Sokolina ksiądz kanonik Tadeusz Śliwa.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie w asyście pocztu sztandarowego odśpiewaliśmy hymn państwowy, po którym minutą ciszy uczciliśmy pamięć poległych w czasie II wojny światowej.

W dalszej części spotkania  słowa do wszystkich zebranych skierował pan Burmistrz, który poinformował o przejściu dotychczasowego dyrektora Tomasza Palucha na stanowisko dyrektora w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Opatowcu i objęciu obowiązków dyrektora naszej szkoły przez panią Lucynę Tułak.  Pani dyrektor wyraziła nadzieję na życzliwą i owocną współpracę z Organem Prowadzącym, rodzicami i nauczycielami. Zapoznała wszystkich ze stanem prac remontowych, jakie były prowadzone na terenie szkoły.

Pan Burmistrz  życzył Nauczycielom i Pracownikom szkoły spokojnej i satysfakcjonującej pracy, Uczniom wytrwałości w  zdobywaniu wiedzy, a Rodzicom cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia.  Do życzeń dołączył również ksiądz Kanonik, który przypomniał o tym, że nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale  też przywilejem i może być radością.

Następnie, pani dyrektor uroczyście podziękowała pani Teresie Plucińskiej przechodzącej na emeryturę, (która przepracowała w szkole prawie 40 lat). Była to wzruszająca chwila. Pani Teresa jest osobą wrażliwą na potrzeby innych, zawsze uśmiechniętą, z ogromną energią do działania, aktywną i pomysłową. DZIĘKUJEMY za wspólnie spędzony czas. Rodzice i  uczniowie klasy III z żalem żegnali ulubioną Panią i życzyli wszystkiego dobrego. Pani Teresa  dziękowała za współpracę, podkreślając, że będzie pamiętać o wszystkich wspaniałych chwilach spędzonych w szkole wśród dzieci, życzliwych i pomocnych rodziców oraz kolegów i koleżanek nauczycieli.

Potem pani dyrektor przedstawiła wszystkim nowych nauczycieli, którzy dołączą do naszego grona: panią Marzenę Baran, panią Lucynę Wieczorek oraz pana Grzegorza Kozioła. A w dalszej części przedstawiła poszczególnym zespołom klasowym ich wychowawców i przydział klas, przedszkolakom ich panie opiekunki.

Na zakończenie życzyła uczniom aby czas spędzony w szkole wykorzystali w pełni na zdobywanie nowych wiadomości, rozwijanie swoich umiejętności i kształtowanie charakteru, rodzicom wiele radości ze swoich pociech, a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu wszelkich trudności.

Potem jeszcze tylko krótkie przypomnienie, że jutro normalny dzień szkolny i wszyscy rozeszli się do klas na krótkie spotkanie organizacyjne z wychowawcami.

Nowy Rok szkolny 2022/2023 rozpoczęty!

Życzę wszystkim, aby rozpoczynający się rok szkolny dostarczył wielu powodów do dumy, szczęścia i satysfakcji płynącej z własnych osiągnięć. Niech Wasz wysiłek przynosi radość i zadowolenie jaką daje dobrze wykonana praca.

Izabela Bryła