NARODOWE CZYTANIE 2022

IMG_3891

narodowe czytanie

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”

Kornel Makuszyński

Dnia 2 września 2022 roku uczniowie z naszej szkoły: Nikola Marzec, Julia Mącznik, Zuzanna Mystek, Magdalena Piwowarczyk i Szymon Wilk, wzięli udział w Narodowym Czytaniu, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Opatowcu. Była to już 11. edycja akcji Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Na początku Pani Beata Adamczyk przywitała gości: Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, Pana Sławomira Kowalczyka, czytelników Gminnej Biblioteki oraz Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Opatowcu pana Tomasza Palucha, jak również nauczycieli i uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzczonowie i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Opatowcu. Następnie Pani Beata odczytała list Prezydenta RP skierowanego do uczestników tegorocznej akcji Narodowego Czytania.

„Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą”-  napisał w liście Prezydent RP Andrzej Duda.

Czytanie wybranych fragmentów pochodzących z utworu ,,Ballady i romanse” Adama Mickiewicza rozpoczął pan Burmistrz wierszem ,,Powrót taty”, a następnie zaproszeni goście czytali wybrane przez siebie ballady.

Po spotkaniu uczniowie wraz z Panią Małgorzatą Woźniak odwiedzili nowocześnie wyposażoną bibliotekę, a następnie udali się do szkoły.

Pani Woźniak akcję przeniosła również na grunt szkolny. Do uczniów klasy ósmej dołączyli piątoklasiści i zaprezentowali nam dwa utwory Adama Mickiewicza – „Powrót taty” i „Pierwiosnek”.