ŚWIECIE NASZ, DAJ NAM WIELE JASNYCH DNI…

Już za chwilę zaczyna się miesiąc maj. Miesiąc najpiękniejszy w ciągu roku, a jednocześnie pełen ważnych dla nas Polaków rocznic. Dlatego jak każdego roku, zanim rozpoczniemy beztroskie majówki, spotykamy się na apelu podczas którego przypominamy dlaczego i co świętujemy. Apel przygotowali uczniowie klasy VI i III pod kierunkiem pani Lucyny Tułak.

Myślę, że w tym miejscu przytoczę fragmenty teksów, które czytali szóstoklasiści, bo każdy z nas powinien wiedzieć jakie ważne wydarzenia miały miejsce w historii Polski w miesiącu maju.

Pierwszą w majowym kalendarzu jest data pierwszy maja ? Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Datę tę wybrano aby uczcić starcia robotników z policją w Chicago w 1886 roku. W Polsce Święto Pracy stało się świętem państwowym od roku 1950. Pierwszego maja organizowano manifestacje i pochody uliczne. Wznoszono entuzjastyczne okrzyki, pozdrawiano przywódców partyjnych i państwowych stojących na przygotowanych trybunach. Stało się tak, że udział w tych uroczystościach był obowiązkowy, wręcz przymusowy. Dzisiaj Pierwszego Maja ? Święto Pracy obchodzimy na majówkach, festynach i imprezach okolicznościowych. Jest to faktycznie święto ludzi pracy i dla ludzi pracy.

Drugą datą majowego kalendarza jest 2 maja ? Święto Flagi Państwowej. Święto wprowadzone na mocy ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 20 lutego 2004 roku. Tego samego dnia obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Nasze barwy narodowe biel i czerwień stanowią nie tylko oznakę wyróżniającą Polskę wśród innych narodów, ale nade wszystko są symbolem wolnego i niepodległego państwa polskiego.

Kolejną datą w majowym kalendarzu jest trzeci maja – Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W okresie międzywojennym rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja była wielkim świętem państwowym. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zaprzestały obchodzenia tej rocznicy. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić jako święto państwowe dzień 3 Maja- rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji.

Kolejną ważną datą w majowym kalendarzu jest ósmy maja ? rocznica zakończenia II wojny światowej. Był to największy konflikt w dziejach świata. Zasięgiem działań wojennych objęta była prawie cała Europa, część Bliskiego Wschodu i oceany. Działania wojenne spowodowały olbrzymie zniszczenia w wielu krajach. W wojnie tej wykorzystano wszystkie znane rodzaje broni włącznie z bronią atomową. Z 8 na 9 maja 1945 roku w Berlinie przedstawiciele niemieckiego wojska w obecności delegacji państw antyhitlerowskich podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec. Zakończyła się wojna w Europie i zapanował pokój.