MATERIAŁY DO RELIGII DLA KLASY V, VI, VII

KL V  dn.23- 27. 03.2020r.   zadanereligia@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Opracowujemy tematy:

Temat 45

Katecheza

Temat: Szymon z Cyreny – przypadkowy przechodzień.

Czytamy temat na str.102

Przepisujemy zapamiętaj .

Następnie zapisujemy w zeszycie:

Czego dowiadujemy się o Szymonie ?

  1. Wychodząc spotkali pewnego człowieka z Cyreny, imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jego.
  2. Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. 21I niejakiego Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, który idąc z pola, [tamtędy] przechodził, przymusili, żeby niósł Jego krzyż.
  3. Gdy Go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Teraz uzupełniamy zeszyt ćwiczeń.

Praca domowa

Zadanie 1 str. 103 .Podręcznik do religii.

Temat 46

Katecheza

Temat : Wizerunek mistrza -św. Weronika .

Czytamy temat 46 w podręczniku.

Przepisujemy zapamiętaj.

Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń

Praca domowa

Napisz krótki życiorys św. Weroniki na podstawie poniższej strony

https://zyciorysy.info/sw-weronika/

Prace przesyłamy na adres   zadanereligia@interia.pl

Szczęść Boże!

https://www.youtube.com/watch?v=ajM18ZgGvJk

 

 

 

KL VI  dn.23- 27. 03.2020r.   zadanereligia@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Opracowujemy tematy:

Temat 35

Katecheza

Grób Pański- myśleli, że to juz koniec.

Czytamy treść tematu

Zapisujemy do zeszytu zapamiętaj.

Następnie zapisujemy odpowiedzi na pytania:

– Kim był Józef z Arymatei?

– Po co Józef z Arymatei udał się do Piłata dzień przed szabatem?

– Kto potwierdził Piłatowi, że Jezus umarł?

– Co Józef zrobił z ciałem Jezusa podjęciu z krzyza?

Kto przyglądał się , gdzie złożono ciało Jezusa?

Wykonujemy zadania w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa

Zadanie 3 str.113 w podręczniku.

https://www.youtube.com/watch?v=yY9dVBAglig

 

Temat 35

Katecheza

Temat: Błogosławiona noc – zwycięstwo światła.

Czytamy temat z podręcznika.

Zapisujemy Zapamiętaj do zeszytu.

Uwaga!

Przy każdy symbolu należy wykonać mały rysunek np. ogien – ognisko , Paschał- świeca Paschał..

Uzupełniamy zeszyt ćwiczeń.

Praca domowa

Napisz wiadomość – SMS_ do znajomego o treści :

Nasz Pan zmartwychwstał! Nie lękaj się niczego!

https://www.youtube.com/watch?v=r_vvXCUsMUs

Szczęść Boże!

 

 

 

KL VII      dn.23- 27. 03.2020r.   zadanereligia@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 

Opracowujemy tematy:

Temat 31

Katecheza

Temat : Jak świętować? Świętowanie w rodzinie.

Czytamy temat na stronie  101.

Zapamiętaj przepisujemy do zeszytu.

Następnie zapisujemy:

LITURGIA to doskonałe uwielbienie Boga i uświęcenie ludzi dokonywane przez Jezusa Chrystusa – Jedynego i Najwyższego Kapłana Nowego Przymierza razem z Kościołem (…) w liturgii jest wykonywany także całkowity kult publiczny Kościoła”.

LITURGIA to oficjalny kult Kościoła. Liturgia nie jest wydarzeniem, podczas którego ciekawie się dyskutuje, lub słucha świetnej muzyki. Liturgii się nie robi i nie wymyśla.

Odpowiedz na pytania ,które dotyczą świętowania w rodzinie:

  1. Jak jest?
  2. Jak być powinno?
  3. Dlaczego nie jest tak,jak być powinno?
  4. Co zrobić,by było dobrze?
  5. Jak jest? Jak być powinno?
  6. Dlaczego nie jest tak,jak być powinno?
  7. Co zrobić,by było dobrze?

Wymień jakie sa uroczystości rodzinne po chrześcijańsku , wybieramy jedno zadanie:

Grupa 1

Ułóżcie plan świętowania imienin lub urodzin z uwzględnieniem chrześcijańskiego charakteru.

Grupa 2

Ułóżcie plan świętowania rocznicy ślubu rodziców z uwzględnieniem chrześcijańskiego charakteru.

Grupa 3

Napiszcie uzasadnienie potrzeby świętowania uroczystości rodzinnych.

Grupa 4

Wypiszcie na kartce chrześcijańskie elementy świętowania uroczystości rodzinnych i przedstawcie je

w postaci kalamburów.

 

Tabelę można wydrukować i wkleić do zeszytu

Praca domowa

Zadanie 3 str. 103

 

Temat 32

Katecheza

Temat : Spotkanie w godzinie Apelu. Apel Jasnogórski.

Czytamy temat ze strony 104.

 

Oglądamy film dokumentalny: Dokument Historia i Tajemnica Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej Jasnogórskiej

https://www.youtube.com/watch?v=QGVdpwcB79U

Wypisz napisz co dowiedziałeś się o historii obrazu.

Jaki był największy cud uzdrowienia 14.08 1929r.

Z jakiej choroby została uzdrowiona Tekla Bobrowska?

Co ciekawego jeszcze dowiedziałeś się z filmu?

 

Praca domowa

O godzinie 21.00 pomódl się na Apelu Jasnogórskim.

Telewizja TRWAM kanał 16.