PLAN LEKCJI

PLAN LEKCJI OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25 MARCA 2020 ROKU (OD ŚRODY) WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI

Każda lekcja trwa 45 minut, a między lekcjami są 15 minutowe przerwy.

Uczniowie klasy VIII do 10 kwietnia skupiają się na przedmiotach egzaminacyjnych.

Treści programowe z przedmiotów nie uwzględnionych w planie lekcji, czyli: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe, zajęcia rozwijające, będą przekazywane uczniom w formie pisemnej poprzez e-maile, Skype’a lub Messengera.

 Kształcenie na odległość od dnia 25 marca 2020r. jest obowiązkowe, a uczniowie podlegają ocenianiu.

PLAN LEKCJI 25.03.2020 – DO DRUKU PDF