Zarządzenie Nr 12/2019/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie z dnia 6 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Krzczonowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr12-2019-2020