WITAJ SZKOŁO! WRZESIEŃ 2020

Dziś rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Ten dzień był nieco inny niż zawsze. Z powodu panującej epidemii musieliśmy zachować wszelkie zalecane środku ostrożności – osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk. Wszyscy zastosowali się do zaleceń, bo przecież w ten sposób chronimy siebie i innych, a poza tym wszystkim – uczniom, nauczycielom, rodzicom zależy na tym, aby nauka mogła odbywać się w tradycyjny, czyli stacjonarny sposób.

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przybyli goście – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk oraz proboszcz parafii Sokolina ksiądz kanonik Tadeusz Śliwa.

Uroczystość rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu państwowego oraz minutą ciszy w 81 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Potem pan Dyrektor Tomasz Paluch przywitał gości oraz wszystkich zebranych i życzył wytrwałości, cierpliwości i energii w bieżącym roku szkolnym.

Następnie przemówił pan Burmistrz, który Nauczycielom i Pracownikom szkoły życzył spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.  Wszystkim Uczniom życzył, aby  zdobyta wiedza pomogła im osiągać kolejne sukcesy, a szkoła była miejscem,  do którego z chęcią będą  przychodzić mając poczucie bezpieczeństwa.  Rodzicom uczniów, życzył cierpliwości i konsekwencji w wychowywaniu młodego pokolenia.

W dalszej części uroczystości głos zabrał ksiądz Kanonik, który życzył wszystkim wielu sukcesów i osiągnięć i przypomniał dwa warunki, które trzeba spełnić, żeby zdobyć wiedzę – trzeba się uczyć i trzeba kochać się uczyć, czyli nie traktować uczenia się jak karę, ale jak przyjemność i przywilej.

Na zakończenie pan Dyrektor przekazał przydział wychowawców i sal lekcyjnych dla poszczególnych klas, a potem uczniowie udali się do sowich klas na krótkie spotkania informacyjne z wychowawcami.

Wszystkim uczniom życzę aby zdobywanie wiedzy było dla nich fascynującą przygodą, a zdobyta wiedza pomagała spełniać marzenia i osiągać sukcesy w kolejnych etapach edukacji.

Nam nauczycielom życzę spokojnej pracy, która dawać będzie satysfakcję zawodową i osobistą oraz uznanie otoczenia, a także wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

Rodzicom zaś życzę cierpliwości i wyrozumiałości.

Nam wszystkim życzę aby ten nowy rok szkolny, który mimo, że pod znakiem epidemii i rygoru sanitarnego, był rokiem spokojnej pracy.

nowy rok