INFORMACJA MOPS-u – „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu przesyła informację na temat naboru wniosków w sprawie objęcia dzieci bezpłatnym dożywianiem w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.