Uczniowie na wystawie „POKOLENIE BACZYŃSKIEGO”

11 marca uczniowie klas VI, VII i VIII wraz z opiekunami – panem dyrektorem Tomaszem Paluchem oraz panią Beatą Tkacz, odwiedzili wystawę Instytutu Pamięci Narodowej „Pokolenie Baczyńskiego”. Wystawa została przygotowana przez Samorządową Instytucję Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu oraz Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Gminy Opatowiec, a jej celem było upamiętnienie pierwszego pokolenia Polaków wychowanych w niepodległej Polsce.

„Pokolenie Baczyńskiego – to pokolenie ludzi, które zostało wykształcone, ukształtowane i wychowane w II Rzeczypospolitej. Wielu niestety zginęło w trakcie II wojny światowej. Ale ci, którym udało się przetrwać, m.in. w 1980 roku wraz z innymi pokoleniami Polaków, to właśnie oni stawali na barykadach walki o wolność i solidarność” – powiedziała PAP Patrycja Zatorska-Milewska, z-ca naczelnika delegatury IPN w Kielcach.

Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego” składa się z części ogólnopolskiej oraz z trzynastu części regionalnych, przygotowanych przez odziały i delegatury IPN z całego kraju. Stanowi ona kolejną ciekawą lekcje historii, zwłaszcza dla młodzieży szkolnej.

W części ogólnopolskiej wystawy oprócz sylwetki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, żołnierza Batalionu „Parasol” Armii Krajowej, który poległ w powstaniu warszawskim, prezentowane są także m.in. sylwetki Karola Wojtyły, ostatniego prezydenta II RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego czy Anny Smoleńskiej, harcerki Szarych Szeregów, współautorki jednego z najbardziej rozpoznawalnych dziś symboli – kotwicy Polski Walczącej.

W części świętokrzyskiej wystawy prezentowane są życiorysy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Wandy Pomianowskiej, która w czasie II wojny światowej była żołnierzem AK, pod pseudonimem „Warta”. Służyła jako łączniczka w oddziałach mjr. Jana Piwnika „Ponurego”. Po wojnie pozostała w kraju realizując swoje pasje naukowe, była członkiem Solidarności aktywnie angażując się w sprawy ważne dla kraju. 13 grudnia 1981 r. została internowana, swoją postawą trwale zapisała się na kartach historii.

Po obejrzeniu wystawy uczniowie udali się do biblioteki, gdzie pani dyrektor Beata Adamczyk zapoznała ich z nowościami wydawniczymi.

W drodze powrotnej zaś odwiedzili  Źródełko Św. Andrzeja Świerada zwanego Żurawkiem, pierwszego polskiego świętego, urodzonego w Opatowcu, które znajduje się w Kraśniowie.

Potwierdzeniem związku świętego z naszym terenem jest, oprócz przekazów mówionych, m.in. XVII-wieczny obraz znajdujący się w kościele parafialnym w Opatowcu, przedstawiający, wówczas jeszcze błogosławionego, Andrzeja Świerada. Prace polegające na utworzeniu obiektu małej architektury zostały zakończone w 2017 roku. W ramach przeprowadzonych prac wykonano budowlę z kamienia szanieckiego, istniejące źródło zaadoptowano na studnię, z której dzięki zamontowanej pompie istnieje możliwość czerpania wody. Zagospodarowano również otaczający teren. Ciekawym elementem jest rzeźba, wykonana z drewna, autorstwa artysty rzeźbiarza Pana Mariusza Bolona z Łubnic.