ANDRZEJKI

„Dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze.”

Z powodu nadchodzącego adwentu postanowiliśmy nieco przyspieszyć dzień wróżb andrzejkowych i towarzyszącą mu zabawę. I tak już 25 listopada od rana uczniowie młodszych klas wróżyli sobie najpierw w klasach a potem bawili się razem na sali gimnastycznej. Do domu zabrali odlane z wosku kształty- przepowiednie na przyszłość. Po nich do działania przystąpili starsi uczniowie. Było wróżby z filiżankami, przekłuwanie serc z imionami, „wyprowadzanie” butów i wróżby w kole, a potem wspaniała zabawa z wodzirejem, którym został jeden z uczniów. Podczas zabawy korzystaliśmy ze sprzętu nagłaśniającego, zakupionego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.