IMG_8384

Nie musisz być wielkim, żeby zacząć, ale musisz zacząć, żeby być wielkim!

Les Brown

26 października 2018 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Zanim jednak dołączyli do grona uczniów musieli przejść wiele prób, których celem było sprawdzenie czy aby na pewno są już gotowi na zaszczytny tytuł ucznia Szkoły Podstawowej w Krzczonowie. starsi uczniowie przygotowali dla pierwszoklasistów wiele trudnych zdań – matematycznych, muzycznych, sportowych, polonistycznych i patriotycznych. Z wszystkimi poradzili sobie świetnie, co potwierdzała publiczność gromkimi okrzykami „Owszem, owszem, tak, tak, tak” po każdym wykonanym zadaniu oraz jury w składzie: dyrektor Tomasz Paluch, wychowawczyni Kazimiera Widłak oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Sandra Parada, które ochoczo podnosiło w górę zielone baloniki oznaczające najwyższą notę.

Same pierwszaki na początku wydawały się troszeczkę zdezorientowane całym tym „pasowaniem” i chyba nie do końca wiedziały co ich czeka. Jednak z wielkim zaangażowaniem wykonywały wszystkie polecenia i cierpliwie czekały na rozwój wydarzeń. Po pomyślnym przejściu prób i zdaniu egzaminu z właściwej postawy uczniowskiej już jasne stało się czym jest pasowanie. Wobec tego nie pozostało pierwszoklasistom nic innego jak tylko poprosić pana dyrektora o dokonanie uroczystego pasowania na ucznia. Jest to bardzo podniosła i ważna chwila, dlatego w obecności sztandaru szkoły najpierw zaśpiewaliśmy hymn narodowy. Pan dyrektor zanim przystąpił do pasowania zwrócił się w kilku słowach do pierwszaków oraz wszystkich zebranych. Każdy bowiem z obecnych na sali albo już ślubował albo będzie. I każdy z nas wie, co oznacza ślubowanie – jest to złożenie uroczystego przyrzeczenia, że będzie się wypełniało sumiennie swoje obowiązki i zawsze należy pamiętać, że raz dane słowo obowiązuje nas cały czas. Pan dyrektor złożył również pierwszakom życzenia – zdrowia, siły i wytrwałości w wypełnianiu obowiązków szkolnych, ale też radości z nauki i przebywania w naszej społeczności szkolnej.

Potem przyszedł czas na uroczyste pasowanie, którego pan dyrektor tradycyjnie już dokonał dużym ołówkiem. W dalszej części uroczystości w gronie uczniów swoich młodszych kolegów i koleżanki przywitali drugoklasiści. Nie tylko wierszem, piosenką i dobrą radą, ale też słodkimi upominkami i medalami. Nie zabrakło również upominków od Mam, które z dumą obserwowały jak ich dzieciaki pokonują w pięknym stylu kolejny etap swojego życia.

Pierwszoklasistom serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że dołączyliście do grona naszych uczniów. Życzmy Wam ciekawości świata, otwartości umysłu na przekazywaną Wam wiedzę, dużo sukcesów, a jeśli pojawią się porażki to godnego ich znoszenia oraz radości z bycia uczniami.

Rodzicom zaś życzę, aby zawsze byli dumni ze swoich dzieci i kierowali się mądrością i miłością w ich wychowaniu, bo przecież  „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.” (Fiodor Dostojewski).