DZIEŃ EDUKACJI

IMG_7952

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil.”

 17 października 2018 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Święto edukacji, czyli wszystkich związanych ze szkołą rozpoczęliśmy w samo południe. Na wstępie pan dyrektor Tomasz Paluch powitał przybyłych na uroczystość gości: Wójta Gminy Opatowiec – pana Sławomira Kowalczyka, proboszcza parafii  Sokolina   księdza kanonika Tadeusza Śliwę, Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kazimierzy Wielkiej pana Jacka Piwowarskiego, dzielnicowego pana Piotra Góraka oraz panów policjantów z wydziału Ruchu Drogowego, a także emerytowanych nauczycieli – panią Władysławę Smuła, panią Janinę Chaber, pana Andrzeja Kłosa i emerytowanych pracowników szkoły – panią Jadwigę Kuleta oraz Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, uczniów i rodziców.

Po powitaniu przyszedł czas na występy artystyczne przygotowane przez uczniów pod okiem pani Marii Pawłowskiej oraz pana Wiesława Tomala. W programie uczniowie wyrazili swoją wdzięczność za przekazywaną wiedzę, ale też w humorystyczny sposób przedstawili swoje szkolne rozterki i oczekiwania wobec nauczycieli. Nie zabrakło również pięknych piosenek, wierszy i tańca w wykonaniu dziewcząt z klasy VI i VII.

Kolejnym punktem programu były podziękowania i życzenia od uczniów z dołączonymi kwiatami i laurkami. Słowa uznania oraz życzenia wszystkiego co najlepsze pedagodzy usłyszeli od pana wójta, zaś ksiądz proboszcz podkreślił, że nauczyciele nie tylko uczą, ale też kształtują młode charaktery i życzył aby każdy z pedagogów czuł w wykonywanym zawodzie prawdziwe powołanie.

Na zakończenie najmilszy moment – wręczenie Nagród  Dyrektora nauczycielom i pracownikom. W tym roku otrzymali je: pani Justyna Krupa, pani Anna Pudłowska, pani Beata Tkacz, pani Lucyna Tułak, pani Otylia Tomal oraz pani Mariola Witkowska. Wszystkim paniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wytrwałości w podejmowanych zadaniach. Nagrodę od Wójta Gminy Opatowiec za wzorową pracę otrzymał pan dyrektor Tomasz Paluch.

Ostatnim punktem uroczystości było wręczenie uczniom klasy I kamizelek i elementów odblaskowych, aby drogę do i ze szkoły pokonywali zawsze bezpiecznie. Panowie z „drogówki” przeprowadzili szkolenie dla pierwszaków jak prawidłowo pokonywać przejście dla pieszych. Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym, który uczniowie ze swoją wychowawczynią zdali celująco.

Tradycją naszego świętowania Dnia Edukacji jest wspólne spotkanie i rozmowy z rodzicami przy poczęstunku przygotowanym przez mamy naszych uczniów, za co serdecznie dziękujemy. Takim miłym akcentem zakończyliśmy świętowanie Dnia Edukacji Narodowej.

Wszystkim nauczycielom, uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły życzę satysfakcji z wykonywanych zadań, wytrwałości, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia.