TLENEK WĘGLA – CICHY ZABÓJCA

IMG_8998

12 grudnia odwiedził nas strażak z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KAZIMIERZY WIELKIEJ – mł. bryg. mgr inż. Andrzej Krupa. W trakcie spotkania z uczniami i nauczycielami przedstawił najistotniejsze informacje, dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych, przewodów kominowych oraz wentylacyjnych w kontekście zagrożeń związanych z tlenkiem węgla. Wyjaśnił też czym jest tlenek węgla, jak powstaje, jakie śmiertelne niebezpieczeństwo grozi z jego strony, jakie są symptomy zatrucia a także jak postępować w przypadku podtrucia. Dodatkowo uczniom przypomniane zostały numery alarmowe do służb ratowniczych oraz umiejętny sposób przekazywania zgłoszeń. Przeprowadzona prelekcja odbyła się w ramach rozpoczętej ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”. Pan Krupa przekazał też kalendarze dla szkoły.