RAJD SZLAKIEM POWSTANIA STYCZNIOWEGO

IMG_9848

Idźmy, bijmy Moskali,
Świat nas za to pochwali;
Walczmy za swą krainę,
Pędźmy licho za Dźwinę.

Fragment pieśni powstańczej „Idźmy bijmy Moskali”.

Dnia 23 marca 2019r. grupa harcerzy ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie wraz z harcerzami ze Szkoły Podstawowej w Opatowcu wzięła udział w XXX Rajdzie Szlakiem Powstania Styczniowego – Grochowiska 2019; by po raz kolejny obejrzeć inscenizację bitwy z 1863r. Początek rajdu miał miejsce przy Domu Harcerza w Busku-Zdroju. Stąd, po apelu, wszystkie grupy harcerskie wyruszyły na Grochowiska – około 9 km. Wszyscy szczęśliwie dotarli na miejsce. Tutaj uczestniczyli w części oficjalnej, wysłuchując przemówień przedstawicieli władz samorządowych. Był też apel poległych, a następnie składano wiązanki i znicze, oddając w ten sposób hołd poległym powstańcom. W wyżej wymienionym wydarzeniu wzięli udział goście z zagranicy – Słowacji i Węgier – miast partnerskich Pińczowa. Na koniec odbyła się rekonstrukcja bitwy Powstania Styczniowego na ziemi pińczowskiej – w tym roku obchodzona była 156 rocznica. Po zakończeniu inscenizacji bitwy harcerze ze Szkoły Podstawowej w Krzczonowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z grupą Żuawów Śmierci z Buska Zdroju. Pełni wrażeń wrócili do swoich domów.

Małgorzata Woźniak