EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019

IMG_0034

Pierwszy egzamin ósmoklasisty już za nami. Odbywał się w dniach 15, 16 i 17 kwietnia. Obejmował on wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Został przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

W tym roku szkolnym nasi ósmoklasiści: Paulina Ciołek, Weronika Drobisz, Amelia Jaglińska, Maja Kowalska, Sebastian Leśniak, Jakub Mącznik, Filip Paluch, Julia Paluch, Sylwia Rajczak, Cyprian Sendor i Eryk Zwierzchowski zmierzyli się z trzema przedmiotami:

  1. językiem polskim
  2. matematyką
  3. językiem obcym nowożytnym – dziesięcioro uczniów zdawało język angielski, a jedna osoba zdecydowała się na język rosyjski

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Stres i nerwy już za nimi. Jak im poszło? Miejmy nadzieję, że wyniki tego pierwszego poważnego w ich życiu egzaminu będą zadowalające. Dowiemy się w czerwcu.