FESTIWAL JĘZYKA ROSYJSKIEGO

I Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego- Puszkin 220!

W marcu 2019 r. cztery uczennice klasy ósmej: Julia Paluch, Paulina Ciołek, Maja Kowalska i Amelia Jaglińska przystąpiły do       I Wojewódzkiego Festiwalu Języka Rosyjskiego – Puszkin 220!, którego organizatorami są:

  1. Fundacja Akademii Dziecięcej Dyplomacji w Wolicy – Jevgenija Kulczycka, prezes.
  2. Szkoła Podstawowa w Chęcinach im. J. Kochanowskiego w Chęcinach – Iwona Samburska, dyrektor szkoły.

I Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego „PUSZKIN – 220!” jest przedsięwzięciem edukacyjnym i twórczym, w którym uczestnicy mają możliwość:
1) doskonalenia  znajomości języka rosyjskiego,
2) poszerzania wiedzy o historii i kulturze Rosji,
3) rozwijania  swoich talentów,
4) wymiany doświadczenia,
5) zdobycia nowych przyjaciół.

I Wojewódzki Festiwal Języka Rosyjskiego w Chęcinach będzie przepustką do corocznego Międzynarodowego Festiwalu Języka Rosyjskiego w Moskwie.

Finalistką Festiwalu została Amelia Jaglińska, która w czerwcu b.r. weźmie udział w jego Finale w Szkole Podstawowej w Chęcinach. Uczennica zmierzy się z innymi uczestnikami w kategorii Konkurs plastyczny.

 Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolejnym etapie Festiwalu!

Informacja: Anna Kaczmarczyk