O WOLNĄ POLSKĘ…

„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać innym wspólne dobro – Ojczyznę.”

Jan Paweł II

Jak każdego roku we wrześniu również i roku bieżącym uczciliśmy pamięć żołnierzy poległych w obronie wolnej i niepodległej Ojczyzny. 8 września 2019 roku uczestniczyliśmy w obchodach 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pod  pomnikiem Legionisty, Żołnierza Września ’39 r. i Partyzanta 1939-1945 r. w Ksanach.

Zaś w niedzielę 22 września 2019 roku pod Pomnikiem „Ku chwale pierwszych bojów Józefa Piłsudskiego” w Czarkowach, gm. Nowy Korczyn, uroczyście obchodziliśmy 105. rocznicę walk żołnierzy legionowych na Ziemi Opatowieckiej i Nowokorczyńskiej.

Obie uroczystości rozpoczęły się hymnem państwowym, a następnie polową mszę świętą w intencji poległych, odprawił ks. Dziekan Marek Małczęć.

W uroczystościach brali udział gospodarze obu gmin – Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk oraz Burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja, a także poczty sztandarowe kombatantów, szkół, ZHP, jednostek straży pożarnej oraz zaproszeni goście:z ramienia Komendanta WKU w Busku Zdroju kpt. Jacek Stefaniak,  Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Oziębło i Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2130 por. Zbigniew Cieśniarski, poseł na Sejm RP Krystian Jarubas, Wojewodę Świętokrzyskiego reprezentował Hubert Przybyszewski, Kuratorium Oświaty w Kielcach reprezentowała Elżbieta Szczęsna-Kusak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu Henryk Kryca wraz z Radnymi, Radni Rady Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba i Adam Stoksik, Dyrektorzy Szkół : Grzegorz Kozioł i Tomasz Paluch, Kierownik MOPS Jarosław Naporowski, Sołtysi i Mieszkańcy okolicznych miejscowości oraz Goście.

Przybyłe na uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów oraz zapaliły znicze. Uroczystości, zakończone były programem artystycznym, zaprezentowanym przez uczniów z Opatowca i Krzczonowa oraz Starego Korczyna.

W oficjalnych przemówieniach podkreślano znaczenie pamięci pokoleniowej, tradycji i historii, które powinny pielęgnować szkoły i młode pokolenie.

Dziś, kiedy często zatracamy tożsamość narodową, bardzo ważne jest aby pamięć historyczny była żywa szczególnie wśród młodego pokolenia. Nasi uczniowie wychowywani są w szkole w poczuciu patriotyzmu i przynależności społecznej, dlatego zawsze chętnie biorą udział w uroczystościach patriotycznych, bo jak sami mówią – chociaż w taki sposób mogą oddać hołd poległym i podziękować Im za to, że walczyli o naszą wolną i niepodległą Ojczyznę.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!