WAŻNE. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

WNIOSEK – KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  W KRZCZONOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

 Wnioski można składać dla dzieci, które na dzień 01-09-2020 roku skończą 2,5 roku do 6 lat włącznie.

Wniosek należy złożyć do dnia 31 marca 2020 roku.

Wniosek należy wydrukować, wypełnić, zeskanować i przesłać na adres spkrzczonow@wp.pl.

W razie braku możliwości technicznych(właściwy wniosek  zostanie uzupełniony w późniejszym terminie) można również przesłać zwykłego maila zgłoszeniowego na adres spkrzczonow@wp.pl lub SMS na numer 883305996 zawierającego informacje: Imię i nazwisko zgłaszającego, adres zamieszkania, numer telefonu; imię i nazwisko dziecka, data urodzenia dziecka. Przesłanie maila lub sms jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z rekrutacją do Przedszkola w Krzczonowie na rok szkolny 2020/2021.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie Tomasz Paluch

DO POBRANIA – WNIOSEK-O-PRZYJĘCIE-DO-PRZEDSZKOLA 2020