WAŻNA INFORMACJA!

W dniach 16, 17, 18 czerwca(wtorek, środa, czwartek) odbędzie się egzamin ósmoklasisty. W związku z tym dni te są dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I – VII.