CZAS EGZAMINÓW

EGZAMIN

W dniach 16, 17, 18 czerwca ósmoklasiści zmagali się z egzaminem kończącym  szkołę podstawową.

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych:

  1. języka polskiego
  2. matematyki
  3. języka obcego nowożytnego.

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Egzamin odbywa się w kwietniu, ale w tym roku ze względu na panującą pandemię koronawirusa egzamin odbył się z opóźnieniem.

Pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwał 120 minut

Drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwał 100 minut

Trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwał 90 minut.

Na egzamin uczniowie mogli przynieść ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

W tym roku egzamin odbywał się w reżimie sanitarnym –zdający, zobowiązani byli osłaniać usta i nos, dezynfekować ręce przed wejściem do budynku i sali egzaminacyjnej oraz przed ich opuszczeniem.

Członkowie Zespołów Nadzorujących również musieli osłaniać usta i nos, a rozdając arkusze i odbierając je po skończonym egzaminie mieć nałożone rękawiczki.

Wszyscy musieli zachować dystans społeczny. Były to dodatkowe utrudnienia i potęgowały nie mały przecież stres egzaminacyjny. Ale to wszystko dla bezpieczeństwa własnego i innych, więc każdy ściśle przestrzegał wytyczonych zasad.

Nasza siódemka: Kacper, Magda,  Nikola,  Patrycja, Weronika, Sandra i Natalia ze spokojem podeszli i do egzaminu i do obostrzeń sanitarnych. Jak sami przyznali w ostatnim dniu, największy stres był pierwszego dnia, z każdym kolejnym już dużo lepiej. Sale egzaminacyjne opuszczali w dobrych nastrojach i pozytywnie nastawieni. Teraz pozostało już tylko czekać na wyniki.

DRODZY ÓSMOKLASIŚCI, MOŻECIE ODETCHNĄĆ Z ULGĄ, BO…

PO EGZAMINIE