WAŻNE! INFORMACJA W SPRAWIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych od I do VIII  do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym. Przedszkola będą funkcjonowały bez zmian.

Od poniedziałku, 9 listopada br. szkoły podstawowe będą miały obowiązek zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych w szczególności dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. (https://kuratorium.kielce.pl/)

 

Godziny zajęć świetlicowych:

Poniedziałek: 12.00 – 16.00 – Teresa Plucińska

Środa: 13.00 – 16.00 – Wiesław Tomal

Piątek: 11.00 – 16.00 – Kazimiera Widłak

 

Wszelkie trudności z łączeniem się podczas lekcji zdalnych i inne kłopoty techniczne utrudniające uczestnictwo w zajęciach on-line proszę zgłaszać do Dyrektora Zespołu – pana Tomasza Palucha, nr tel. 883 305 996