Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września, w środę rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Na wstępie pan dyrektor Tomasz Paluch powitał przybyłych gości: proboszcza parafii Sokolina, księdza kanonika Tadeusza Śliwę oraz Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec pana Sławomira Kowalczyka, a także uczniów, nauczycieli i rodziców.  Następnie odśpiewaliśmy hymn państwowy i minutą ciszy uczciliśmy poległych w czasie II wojny światowej.

W dalszej części uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk, który życzył wszystkim wytrwałości, cierpliwości i wielu sukcesów, a przede wszystkim „normalności”, czyli nauki w trybie stacjonarnym.

Do życzeń dołączył również ksiądz proboszcz, który podkreślił, że w życiu szkolnym oprócz zdobywania wiedzy bardzo ważna jest też postawa koleżeńska i wzajemna życzliwość.

Na zakończenie pan dyrektor przedstawił wychowawców poszczególnych klas oraz opiekunów grup przedszkolnych i życzył wszystkim udanego nowego roku szkolnego.

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości uczniowie udali się z wychowawcami na spotkanie do klas.

I tak oto rok szkolny 2021/2022 można uznać za rozpoczęty.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzę udanego, spokojnego roku szkolnego pełnego sukcesów i wielu nowych umiejętności.