HARCERSKA WARTA HONOROWA PRZY GROBIE PAŃSKIM

20180331_091934

Wielka Sobota – przedostatni dzień Wielkiego Tygodnia, poprzedzający święto Zmartwychwstania. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny.

W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa. Od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Tradycyjnie przy Grobie Pańskim czuwają ministranci, strażacy, harcerze.

W tym roku po raz pierwszy wartę honorową przy Grobie Pańskim w kościele parafialnym w Sokolinie pełnili harcerze z naszej szkoły.

Harcerstwo to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś, czym się jest

ksiądz Kazimierz Lutosławski