SUKCES WERONIKI W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

SONY DSC

Dzisiaj, 13 kwietnia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej odbył się finał powiatowy XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”. Wszystkich przybyłych uczniów oraz nauczycieli powitał Komendant Powiatowy PSP mł. kpt. mgr inż. Marcin Oziębło. Konkurs podzielony był na trzy grupy wiekowe (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna). Uczniowie zostali wyłonieni podczas eliminacji przeprowadzonych w gminach: Kazimierza Wielka, Bejsce, Skalbmierz, Opatowiec, Czarnocin. W Gminie Opatowiec eliminacje miały miejsce 14 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła wówczas nasza uczennica – Weronika Minior i dzisiaj reprezentowała Gminę Opatowiec w finale powiatowym.

Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału ustnego.  Weronika okazała się nie do pokonania i w pięknym stylu zakwalifikowała się na eliminacje wojewódzkie. Wielkie gratulacje dla Weroniki i trzymamy kciuki na etapie wojewódzkim!

Dla wszystkich uczestników konkursu zostały ufundowane nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Dyplomy oraz nagrody wręczył Starosta Kazimierski Pan Jan Nowak wraz z Komendantem Powiatowym PSP mł. kpt. mgr inż. Marcinem Oziębło.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” ma na celu popularyzowanie przepisów i kształcenie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru jak również pogłębianiu wiedzy na temat historii i tradycji ruchu strażackiego.