SUKCES DAWIDA W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

6263939f91c6e_o_large

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022 – ETAP GMINNY

25 marca 2022 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Opatowcu odbyły się miejsko-gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej.

Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą z zakresu prewencji oraz pożarnictwa. Podzieleni byli na dwie grupy wiekowe:

I grupa – uczniowie klas I-IV

II grupa – uczniowie klas V-VIII

Turniej rozpoczął Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk, w obecności Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Opatowcu pana Grzegorza Kozioła. Komisja w składzie: mł. bryg Krzysztof Wojtasik, inspektor UMiG w Opatowcu pan Stanisław Kurek,  dyr. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzczonowie pan Tomasz Paluch oraz nauczycielka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Opatowcu pani Monika Kościółek czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Marcel Gruszka, Dawid Gruszka – I grupa wiekowa

Magdalena Jach, Julia Kopeć, Kinga Leśniewska – II grupa wiekowa

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec.

Wśród młodszych uczniów zwyciężył Dawid Gruszka i reprezentował naszą gminę na szczeblu powiatowym.

 

Turniej Wiedzy Pożarniczej 2022 – ETAP POWIATOWY

Powiatowy etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbył się 21 kwietnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej

Był to już trzeci etap konkursu. Turniej składał się z części pisemnej i ustnej. I znów uczniowie musieli wykazać się szczegółową wiedzą na temat pożarnictwa.

W etapie powiatowym zawodnicy podzielenie byli na trzy kategorie wiekowe.  Naszą szkołę reprezentował Dawid Gruszka – uczeń klasy czwartej. Dawid okazał się niepokonany i w swojej grupie wiekowej odniósł efektowne zwycięstwo.

Z uczestnikami etapu powiatowego spotkał się starosta kazimierski Jan Nowak oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej starszy kapitan Marcin Oziębło. Panowie pogratulowali wszystkim uczestnikom wiedzy i wręczyli pamiątkowe dyplomy.

Dawidowi – GRATULUJEMY! I oczywiście z niecierpliwością czekamy na kolejne etapy – wojewódzki, a potem centralny. Trzymamy kciuki!

Źródło zdjęć:

http://ug.opatowiec.pl/_news.php?id=1738

https://kazimierzawielka.naszemiasto.pl/ogolnopolski-turniej-wiedzy-pozarniczej-w-powiecie/ar/c1-8785401