LAPTOPY DLA CZWARTOKLASISTÓW

„Laptop dla ucznia” to program rządowy, który ma na celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Zakłada on, że każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma do końca roku bezpłatny laptop.

Zgodnie z Ustawą o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, laptopy – począwszy od roku szkolnego 2023/2024 – będą przekazywane wszystkim kolejnym rocznikom uczniów klas IV szkół podstawowych. Sprzęt będzie przekazywany organom prowadzącym szkoły do 30 września.

Umowa na przekazanie laptopa

Przekazanie laptopa nastąpi po podpisaniu umowy między organem prowadzącym szkołę a rodzicem ucznia. Laptop staje się wówczas własnością rodzica, który bierze za niego odpowiedzialność. Zgodnie z umową podpisywaną przez rodziców, beneficjenci nie mogą podjąć żadnych czynności rozporządzających takich jak sprzedaż, zastaw sprzętu itp. przez okres 5 lat. Rodzic zobowiązuje się także do nieusuwania wzorów graficznych, logo i symboli dotyczących promocji programu.

Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, w 2023 roku zostanie przekazanych 394 346 laptopów.

Dnia 25 września 2023 roku nastąpiło przekazanie laptopów uczniom klasy czwartej naszej szkoły. Rodzicom uczniów po podpisaniu umowy laptopy wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pan Sławomir Kowalczyk.

Zarówno pan Burmistrz jak i pani dyrektor wyrazili nadzieję, że komputery będą pomocne uczniom w zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności.