# SZKOŁA PAMIĘTA 2023

Nowy obraz

dyplomszkolapamieta

„Szkoła pamięta” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Nasza szkoła uczestniczy w tej akcji co roku. Ważna dla nas jest pamięć o tych, którzy poświęcali swoje zdrowie i życie po to, abyśmy my mogli dzisiaj żyć w wolnym, bezpiecznym i niepodległym kraju.

Starsi uczniowie 26 października wybrali się na cmentarze w Sokolinie i Kocinie aby uporządkować groby Patrona szkoły oraz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Przy grobach żołnierzy pochowanych na cmentarzach oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Charbinowicach i przy Pomniku Lotników w Kocinie uczniowie oddali hołd poległym stawiając kwiaty i zapalając znicze pamięci.

Dnia 27 października, nasze przedszkolaki włączyły się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła Pamięta”. Celem tej akcji jest uwrażliwienie dzieci, młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania oddanych bohaterów, którzy związani byli z naszą okolicą, społecznością. W tym też dniu, poruszony był temat kto to jest bohater, jakie kolory mogą wskazywać nam na walkę, odwagę, czystość a następnie wykonali prace plastyczną – znicze.

Kiedy najwięcej zapamiętamy? Kiedy to zobaczymy. Dlatego panie zrobiły dzieciom wycieczkę do szkoły, gdzie pod pamiątkową tablicą została im opowiedziana historia o patronie szkoły oraz wyjaśnione znaczenie tablicy pamiątkowej znajdującej się na korytarzu. W odświętnych strojach, ruszyli na salę gimnastyczną, gdzie z poczuciem że dzięki bohaterom mają swoje miejsce, mają szkołę, w której mogą nie tylko zdobywać wiedzę z różnych przedmiotów, ale też uczyć się życia, gdzie uczestniczyli w ważnym wydarzeniu, jakim było „Pasowanie na Przedszkolaka”. Zobaczenie pamiątkowej tablicy było wspaniałą okazją do kształtowania wśród przedszkolaków więzi i przynależności do narodu polskiego.

Izabela Bryła, Magdalena Trojan